februari 15, 2017

Miljö

Betonghåltagning med Miljöansvar

Dalslands Betonghåltagning AB arbetar inom ett område där avfall är vardag. Vi ställer därför noga krav på de metoder vi använder; såväl arbetsmetoder som avfallshantering. Vårt mål är att försaka så lite miljöpåverkan som möjligt i alla lägen, med fokus på återvinning och förebyggandet av föroreningar.

I vår dagliga verksamhet innebär detta att vi:

– Skaffar oss en klar avfallshanteringsplan innan arbete påbörjas

– Planerar vårt arbete samt vår maskin- och fordonspark för att minimera onödig miljöbelastning

– Dokumentera miljöarbetet efter myndigheternas krav

– Ta hand om vårt avfall på ett ur miljösynpunkt optimalt sätt

– Utbilda vår personal i linje med vår Miljöpolicy samt de moderna krav som ställs inom branschen