HåltagningMILJÖ OCH ANSVAR

Dalslands Betonghåltagning AB arbetar inom ett område där avfall är vardag. Vi ställer därför noga krav på de metoder vi använder; såväl arbetsmetoder som avfallshantering. Vårt mål är att försaka så lite miljöpåverkan som möjligt i alla lägen, med fokus på återvinning och förebyggandet av föroreningar.

I vår dagliga verksamhet innebär detta att vi:

1

Avfall

Skaffar oss en klar avfallshanteringsplan innan arbete påbörjas och tar hand om vårt avfall på ett, ur miljösynpunkt, optimalt sätt

2

Planering med miljö i fokus

Planerar vårt arbete samt vår maskin- och fordonspark för att minimera onödig miljöbelastning                                 

3

Stöd och följ

Dokumenterar miljöarbetet efter myndigheternas krav, följer kravbilderna i branchen och stödjer samarbetspartners miljöarbete. 

4

Utbilda och utveckla

Utbildar vår personal i linje med vår Miljöpolicy samt de moderna krav som ställs inom branschen och arbetar konstant med ständiga förbättringar i åtanke

KONTAKTA OSS

Dalslands Betonghåltagning AB

Professionell håltagning, rivning och sanering.

  • Västra Torpvägen 11, 668 92 ED
  • 010 47 11 750
  • kontakt@betongborr.se

Offert &
Kalkyl

Arbetsledare
Dalsland

Arbetsledare
Skaraborg

Instagram

Adress

Dalslands Betonghåltagning AB
Västra Torpvägen 11
668 92 Ed

Telefon

Telefon:  010 47 11 750 
Mobil: 0706 86 06 96