Håltagning


BETONGSÅGNING I VÄRLDSKLASS!

BETONGSÅGNING

Betongsågning med diamantverktyg brukar innefatta rälsgående Hydraul- eller högfrekvenssågar alternativt Hydraul- eller högfrekvens handhållna betongsågar.

Handhållna betongsågar används främst som komplement till de betydligt kraftfullare och säkrare rälsgående väggsågarna.

Användningsområdena är många. Ofta vid ombyggnationer för nya öppningar för dörrar och fönster eller för större installationer. Eller ibland, som kan ses på bilderna till höger, för att effektivisera hela rivningsmoment.


Golvsågning är också vanligt förekommande. Anledningarna är ofta för nya rördragningar vid ombyggnationer eller för nya trappöppningar och schakt.


Golvsågning är ett priseffektivt alternativ och ett säkert vertyg för håltagaren.

En alternativ metod till vanlig betongsågning är Vajersågning.

Dalslands Betonghåltagning är en komplett leverantör och vi har utrustning för att genomföra alla sorters betongsågning. Vår personal är erfaren och arbetar alltid med hänsyn till branschens säkerhetskrav.


Betongsågning in action:

Vi använder oss av marknadens bästa sågar som klarar av storlekar på diamantklingor upp till 2000 mm, vilket innebär att nästan alla projekt kan hanteras med våra högfrekventa betongsågar.

I videon bredvid ser vi hur vi sågar öppningar i en kaj för renovering och utbyggnad. Hårt armerad betong är inget större problem för vår Pentruder. Betongen sågas i hanterlig storlek och lyfts bort.

Effektivt inom ombyggad:

Förutom vid öppningar för dörrar, fönster samt installationer så som ventilation så är betongsågning ett effektivt verktyg även vid demolering och ombyggnation.

Man kan effektivt och säkert plocka ner hela byggnader med hjälp av betongsågning. Här ser vi hur vår väggsåg plockar ner en betongkonstruktion i en industri i Halland. Vi sågar här 5-tonsblock som plockas bort med travers.

Betongsågning för Serneke

Alingsås Tingsrätt, en kulturminnesmärkt byggnad ifrån 1899, byggdes om- och till med start hösten 2014.

En tillbyggnad med fasad och tak helt klädd i zinkplåt prisades för det samma, år 2016. Dalslands Betonghåltagning ombesörjde rivning och håltagning.

I Sundsvalls Oljedepå sågar vi öppningar i betongvallarna för renoveringar av silos.

Här är kraven på säkerhet extremt höga och våra medarbetare har därför ytterligare behörigheter och säkerhetsutbildningar.

På bilden ses en öppning på 5x3 meter för lätt åtkomst av silon.

Sundsvalls oljedepå Betongsågning
Väggsågning Betongsågning i Hyltebruk

Stora Enso, Hyltebruk. 
Det välkända och klassiska bruket i Hyltebruk genomför regelbundna ombyggnationer. Men en större ombyggnation genomförs 2018-2020 där en gammal industri rustas upp för nya användningsområden.

Dalslands Betonghåltagning AB bistår med rivning av fundament och betongkonstruktioner. På bilden till vänster ser vi hur en väggsåg kapar upp en konstruktion och sedan lyftes bort med travers.

KONTAKTA OSS

Dalslands Betonghåltagning AB

Professionell håltagning, rivning och sanering.

  • Västra Torpvägen 11, 668 92 ED
  • 010 47 11 750
  • kontakt@betongborr.se

Offert &
Kalkyl

Arbetsledare
Dalsland

Arbetsledare
Skaraborg

Instagram

Adress

Dalslands Betonghåltagning AB
Västra Torpvägen 11
668 92 Ed

Telefon

Telefon:  010 47 11 750 
Mobil: 0706 86 06 96