Håltagning


SANERING FÖR MILJÖ OCH HÄLSA

ASBESTSANERING OCH PCB

Asbest är ett material som fått dåligt rykte trots sina goda egenskaper som byggmaterial. Asbest har varit förbjudet i Sverige sedan 1982 men då det var ett otroligt populärt material under 50- 60- och 70-talet återfinns materialet på många ställen än idag.

Man uppskattade i slutet av 80-talet att det hunnit användas ungefär 400 tusen ton asbest i Sverige innan det förbjöds och varje år kostar asbestrelaterade sjukdomar cirka 100 liv.

Sanering av Asbest är därför ofta ett måste vid renoveringar. För att få sanera asbest krävs ett tillstånd ifrån Arbetsmiljöverket och sanering, sortering och återvinning måste utföras på ett korrekt sätt.

PCB, polyklorerade bifenyler, är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier. Det finns 209 olika giftiga och svårnedbrytbara ämnen inom gruppen och byggnadsindustrin började använda detta flitigt redan på 1930-talet fram till slutet på 70-talet.

Idag hittar vi ofta PCB i byggnader som fog- och golvmassa och i isolerrutor. Men det kan också finnas i färg och plast.

Dalslands Betonghåltagning AB utför asbestssanering och PCB-sanering åt företag och privatpersoner med största hänsyn till miljö och hälsa.


KONTAKTA OSS

Dalslands Betonghåltagning AB

Professionell håltagning, rivning och sanering.

  • Västra Torpvägen 11, 668 92 ED
  • 010 47 11 750
  • kontakt@betongborr.se

Offert &
Kalkyl

Arbetsledare
Dalsland

Arbetsledare
Skaraborg

Adress

Dalslands Betonghåltagning AB
Västra Torpvägen 11
668 92 Ed

Telefon

Telefon:  010 47 11 750 
Mobil: 0706 86 06 96